คำว่า ' U ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z