คำว่า ' be washed up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เหนื่อย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า
คำที่คล้ายกัน : tire out
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z