คำว่า ' typical ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งเป็นตัวอย่าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งเป็นแบบอย่าง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Of the nature of a type; representing something by a form, model, or resemblance; emblematic; prefigurative.
[a.] Combining or exhibiting the essential characteristics of a group; as, a typical genus.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z