คำว่า ' truant ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เด็กหนีเรียน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เด็กเกเรียน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z