คำว่า ' ado ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความวุ่นวาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อุปสรรค, ความยุ่งยาก
คำที่คล้ายกัน : fuss; trouble


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z