คำว่า ' tolerance ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
คำที่คล้ายกัน : lenity; liberality; forbearance; mercy; sufferance
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z