คำว่า ' tip1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่วนที่สวมปลาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z