คำว่า ' tightness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความตระหนี่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความใจแคบ
คำที่คล้ายกัน : meanness; minginess; niggardliness


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The quality or condition of being tight.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z