คำว่า ' throw ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปั่นด้าย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z