คำว่า ' throw ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z