คำว่า ' be in for trouble ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ได้รับการลงโทษ
คำที่คล้ายกัน : be forloading...

แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z