คำว่า ' thing ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จุดประสงค์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จุดประสงค์สำคัญ
คำที่คล้ายกัน : aim; objective
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z