คำว่า ' thank you ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การแสดงความขอบคุณ
คำที่คล้ายกัน : thanks


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z