คำว่า ' tender3 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z