คำว่า ' T-bone ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เนื้อวัวท่อนกลางที่มีกระดูกรูปตัวที (T)
คำที่คล้ายกัน : T-bone steak
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z