คำว่า ' T-bone ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เนื้อวัวท่อนกลางที่มีกระดูกรูปตัวที (T)
คำที่คล้ายกัน : T-bone steak


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z