คำว่า ' be behind2 ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วางไว้ด้านหลัง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อยู่ข้างหลัง
คำที่คล้ายกัน : keep behind; place behind; put behind
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z