คำว่า ' tackle ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รอกตะขอสำหรับยกของหรือใช้ดึงใบเรือ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z