คำว่า ' tabby ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แมวลายสีน้ำตาลหรือสีเทา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z