คำว่า ' tab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปุ่มบนแป้นพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z