คำว่า ' tab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ราคา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ค่าใช้จ่าย
คำที่คล้ายกัน : check; cost; price; bill
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z