คำว่า ' tab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฉลาก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แถบ, ป้าย
คำที่คล้ายกัน : tag; label
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z