คำว่า ' tab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง
คำที่คล้ายกัน : handhold; strip; flap
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z