คำว่า ' tab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง
คำที่คล้ายกัน : handhold; strip; flap


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The flap or latchet of a shoe fastened with a string or a buckle.
[n.] A tag. See Tag, 2.
[n.] A loop for pulling or lifting something.
[n.] A border of lace or other material, worn on the inner front edge of ladies' bonnets.
[n.] A loose pendent part of a lady's garment; esp., one of a series of pendent squares forming an edge or border.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z