คำว่า ' TA ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ครูช่วยสอน (คำย่อของ Teaching Assistant)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : นักศึกษาผู้ช่วยครูอาจารย์ในการสอน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To take.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z