คำว่า ' Ta ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แทนทาลัม (สัญลักษณ์ย่อของ Tantalum)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แร่แทนทาลัม


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z