คำว่า ' Ta ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แทนทาลัม (สัญลักษณ์ย่อของ Tantalum)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แร่แทนทาลัม


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To take.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z