คำว่า ' T.B. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วัณโรค (หรือใช้ว่า TB เป็นคำย่อของ Tuberculosis)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z