คำว่า ' -cle ' ( SUF )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เล็ก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จิ๋ว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z