คำว่า ' swoop on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ร่อนลงจับ (มักใช้กับนกจับเหยื่อ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เข้าจับกุมทันที
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z