คำว่า ' subtract from ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลบออกจาก
คำที่คล้ายกัน : take away; take away from; take from
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z