คำว่า ' spook at ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตกใจกลัว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตกอกตกใจกับ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z