คำว่า ' bar up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ใส่สลักประตู
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ปิดไว้, กั้นไว้


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z