คำว่า ' snort at ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พ่นออกทางจมูก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z