คำว่า ' babe in the woods ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้บริสุทธิ์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z