คำว่า ' babe in arms ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้บริสุทธิ์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้ไร้เดียงสา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z