คำว่า ' babble out ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เผยความลับ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : บอกความลับ
คำที่คล้ายกัน : blab out
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z