คำว่า ' seize on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จับ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้
คำที่คล้ายกัน : seize upon; seize onto
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z