คำว่า ' screw up one's courage / oneself ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กล้าหาญและเอาชนะความกลัวได้
คำที่คล้ายกัน : muster up; pluck up
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z