คำว่า ' scratch about ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คุ้ยเขี่ย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตะกุย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z