คำว่า ' score up against ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บันทึกว่า (คนอื่น) ไม่มีค่าหรือไร้ค่า
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z