คำว่า ' sweepstakes ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เงินรางวัลในการพนัน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เงินรางวัลสลากกินแบ่ง
คำที่คล้ายกัน : prize money; reward


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A winning of all the stakes or prizes; a sweepstake.
[sing. / pl.] The whole money or other things staked at a horse race, a given sum being put up for each horse, all of which goes to the winner, or is divided among several, as may be previously agreed.
[sing. / pl.] A race for all the sums staked or prizes offered.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z