คำว่า ' surfing ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กีฬาเล่นกระดานโต้คลื่น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z