คำว่า ' subtropical ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งเกี่ยวกับเขตร้อน
คำที่คล้ายกัน : subtropic


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Nearly tropical.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z