คำว่า ' subtrahend ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จำนวนที่ถูกลบออกจากอีกจำนวนหนึ่ง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The sum or number to be subtracted, or taken from another.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z