คำว่า ' subtractive ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เป็นการลบ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เป็นการหักออก
คำที่คล้ายกัน : deducted; subtracted


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Tending, or having power, to subtract.
[a.] Having the negative sign, or sign minus.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z