คำว่า ' subtraction ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การหักออก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การลบออก
คำที่คล้ายกัน : deduction; diminution; reduction


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The act or operation of subtracting or taking away a part.
[n.] The taking of a lesser number or quantity from a greater of the same kind or denomination; an operation for finding the difference between two numbers or quantities.
[n.] The withdrawing or withholding from a person of some right to which he is entitled by law.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z