คำว่า ' subtracter ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้หักออก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้ลบออก


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] One who subtracts.
[n.] The subtrahend.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z