คำว่า ' subtotal ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำนวณยอดรวมของส่วนหนึ่ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z