คำว่า ' subtotal ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยอดรวมของส่วนหนึ่ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z