คำว่า ' subtlety ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความบอบบาง
คำที่คล้ายกัน : elegance; exquisiteness


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The quality or state of being subtle, or sly; cunning; craftiness; artfulness.
[n.] Nice discernment with delicacy of mental action; nicety of discrimination.
[n.] Something that is sly, crafty, or delusive.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z