คำว่า ' subtle ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บาง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เบาบาง, บอบบาง
คำที่คล้ายกัน : faint; slight


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[superl.] Sly in design; artful; cunning; insinuating; subtile; -- applied to persons; as, a subtle foe.
[superl.] Cunningly devised; crafty; treacherous; as, a subtle stratagem.
[superl.] Characterized by refinement and niceness in drawing distinctions; nicely discriminating; -- said of persons; as, a subtle logician; refined; tenuous; sinuous; insinuating; hence, penetrative or pervasive; -- said of the mind; its faculties, or its operations; as, a subtle intellect; a subtle imagination; a subtle process of thought; also, difficult of apprehension; elusive.
[superl.] Smooth and deceptive.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z