คำว่า ' subtitle ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เขียนหัวข้อย่อย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เขียนหัวข้อรอง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z